Vesinetti - kirjautuminen

 
 
 Saa rahoitusta EU:n LIFE+ -ohjelmasta (Life09 ENV/FI/000569).
Kirjaudu vierailijana


Vesinetti on kaikille Suomen vesien tilasta kiinnostuneille ihmisille suunniteltu karttapalvelu.

Suurinta osaa Vesinetin sisällöstä on mahdollista selata pelkillä vierailija-tunnuksilla, mutta useimpien toimintojen käyttäminen, kuten tiedostojen tallentaminen tai mallilaskelmien tekeminen, vaatii oman käyttäjätunnuksen, jonka saa Suomen ympäristökeskuksesta, osoitteesta: vesinetti@ymparisto.fi

Vesinetti toteutettiin osana GisBloom-hanketta, jonka tavoitteena on vesien tilan paraneminen ja leväkukinnan vähentyminen sekä kansalaisten ja järjestöjen osallistuminen vesien tilan seurantaan ja rehevöitymisen kustannustehokkaaseen torjuntaan

Lisätietoa GisBloom-hankkeesta.

Lue tietosuojaseloste (GDPR)